Smart manažment odpadov

Inteligentné IOT senzory a aplikácie pripravené pomôcť Vám manažovať odpad inteligentnejšie

62 krajín

s nainštalovanými senzormi

Vlastný vývoj

senzorov aj aplikácii

Škálovateľné riešenie

hardware aj software

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Inovatívne riadenie odpadu

Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Naše riešenie kombinuje ultrazvukové senzory, ktoré monitorujú odpad, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a spoločnostiam umožňujeme robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Sensoneo preukázateľne znižuje náklady na zvoz odpadu v priemere o 30% a zároveň znižuje aj množštvo emisií v mestách až do výšky 60%.

RFID čipy
RFID čipy

RFID čipy

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je jeden z prvých krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže jednoduchšie identifikovať neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému nakladaniu s nádobami. Ponúkame hneď 3 rôzne spôsoby čipovania.

Získajte kontrolu nad smetnými nádobami Zíkajte unikátne identifikačné čislo pre každú nádobu
Čítajte viac
Smart senzory

Smart senzory

Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Sú robustné, vodotesné a nárazuvzdorné a informácie o výške odpadu dokážu prenášať prostredníctvom všetkých aktuálne dostupných sietí internetu vecí (Sigfox, NB-IoT, LoRaWAN), bezdrôtovej Cat-M a/alebo cez GSM (SMS, GPRS).

Monitorujte odpad v kontajneroch Získajte aktuálne dáta o naplnení kontajnerov.
Čítajte viac
Smart senzory
Smart Waste Management System
Smart Waste Management System

Smart Waste Management System

Nástroj fungujúci na princípe cloudu, ktorý zákazníkom umožňuje konfigurovať, monitorovať a riadiť každodennú agendu správy odpadov. Okrem aktualizovaného prehľadu monitorovaných kontajnerov tento systém umožňuje aj plánovanie zvozových trás a poloautomatickú navigáciu.

Riaďte odpad na diaľku Riaďte odpad na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operátora, vodiča a občana.
Čítajte viac
Smart Analytics

Smart Analytics

Náš analytický a reportovací nástroj umožňuje používateľom robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát. Smart Analytika vyhotovuje rôzne typy štatistík, reportov a prehľadov ohľadom všetkých monitorovaných kontajnerov a ich obsahu, analýzy zvozov a zvozových trás.

Rozhodujte sa na základe dát Spoznajte odpad, ktorý spravujete, do úplného detailu. Zistite, ktoré miesta sú Vašimi slabinami a zlepšite spôsob, akým odpad riadite.
Čítajte viac
Smart Analytics
Smart Route Planning
Smart Route Planning

Smart Route Planning

Funkcia plánovania trás automatizuje manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov.

Využívajte vozidlá a pracovnú silu efektívne Manažovanie odpadu na základe dát využíva zdroje vtedy a tam, kde sú naozaj potrebné.
Čítajte viac
Citizen App

Citizen App

Občania majú prístup k dátam zo Sensoneo senzorov prostredníctvom voľne dostupnej „Aplikácie pre občana“. Mobilná aplikácia informuje občanov o úrovni zaplnenia v monitorovaných kontajneroch a umožňuje im nájsť najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ odpadu vrátane navigácie k nemu. Aplikácia je dostupná pre Android a iOS.

Prebuďte záujem u občanov Prostredníctvom hlásenia problémov v reálnom čase môžu občania prispieť k zelenším a čistejším uliciam bez odpadkov.
Čítajte viac
Citizen App

Sme globálni

Dôverujú nám lídri