Riešenie odpadového hospodárstva pre zariadenia

Kontaktuje nás
Čistejšie priestory

bez odpadkov

Transparentný prehľad

tokov odpadu

Posilnenie

bezpečnosti a efektívnosti

Ako vie naše riešenie pomôcť?

Pozrite si video

Smart riešenie odpadu pre zariadenia

Bezpečnosť a efektívnosť sú jednými z najdôležitejších pilierov správy zariadení, v rámci ktorých je nakladanie s odpadom nevyhnutnou každodennou úlohou. Spôsob nakladania s odpadom prispieva nielen ku kvalite údržby a prevádzkovej efektívnosti, ale významne ovplyvňuje aj skúsenosti užívateľov (zamestnancov).

Ak sa usilujeme o dokonalosť v týchto oblastiach, čistota, včasnosť a flexibilita sú rozhodujúcimi atribútmi. Spoločnosť Sensoneo poskytuje rôzne riešenia pre inteligentnú správu odpadu, ktoré možno ľahko nasadiť na priame zameranie na tieto ciele. Vyberte si to, ktoré sa najlepšie hodí do vášho prostredia:

01

Monitorovanie košov v reálnom čase

Či už je cieľom zabrániť preplneniu košov, zabezpečiť príjemné prostredie alebo ušetriť náklady, inteligentné senzory sú skvelým pomocníkom na dosiahnutie tohto cieľa. Ultrazvukové senzory Sensoneo možno ľahko a rýchlo nasadiť vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na rôzne veľkosti a typy košov vrátane tých malých. Senzory môžu monitorovať akýkoľvek typ materiálu vrátane kvapalín a frekvenciu meraní možno nastaviť podľa konkrétnych potrieb zákazníkov.

Prípady použitia v zariadeniach, ktoré využívajú výhody monitorovania košov v reálnom čase:

  • Nákupné centrum/obchodné centrum, ktoré sa snaží dosiahnuť nulovú toleranciu voči odpadkom, môže využiť riešenie na to, aby poskytlo svojim upratovacím službám okamžitú aktualizáciu stavu naplnenia košov prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zamestnanci tak môžu včas zasiahnuť, vyhnúť sa situáciám narušujúcim čistotu a efektívne využívať svoj čas.
  • Monitorovanie hromadných látok – či už ide o mydlo, dezinfekčné náplne alebo iné skladovacie prostriedky – monitorovanie v reálnom čase zabezpečuje, že zodpovedný personál je včas upozornený a sklad je včas doplnený.

Objavte viac

 

 

 

02

Vyzdvihnutie/Vyprázdnenie koša na požiadanie

Pohodlné a na vysokú kvalitu služieb orientované priestory by mohli uvítať možnosť okamžite reagovať na otázky o vyzdvihnutí alebo doručení. Požiadavky je možné zadávať prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo tlačidiel. Požiadavky sa však neobmedzujú len na odpad – môžu podporovať rôzne druhy oblastí – napríklad dodávku kancelárskych doplnkov alebo občerstvenia.

03

Efektívne plánovanie zberu odpadu

Zber odpadu (alebo jeho odvoz) sa nemusí vykonávať cyklicky, môže flexibilne odrážať požiadavky skutočnej potreby.  Takýto prístup nielenže ušetrí náklady, ale zabráni aj zbytočnému smerovaniu a emisiám. Na podporu tohto prístupu je potrebný odolný inteligentný systém nakladania s odpadom, pretože musí poskytovať aktuálne údaje o naplnenosti/požiadavkách na odvoz a zároveň automatizovať plánovanie optimálnej frekvencie a trasy zberu odpadu. Tento prístup je obzvlášť účinný pre spoločnosti, ktoré obsluhujú niekoľko prevádzok naraz.

Objednajte si teraz štartovací balíček a získajte priamu skúsenosť so Sensoneo riešením

So Sensoneo štartovacím balíčkom môžete mať mini pilotný projekt spustený do niekoľkých dní.

Objednajte teraz